Efebé, nou membre del BCD Barcelona Centre de Disseny

Efebé, nou membre del BCD Barcelona Centre de Disseny

Efebé s’ha incorporat com a nou membre del BCD Barcelona Centre de Disseny. Associat al Cúster Disseny, un projecte impulsat per BCD Barcelona Centre de Disseny, que té com a objectiu posicionar la ciutat de Barcelona i a la vegada Catalunya, com a base d’excel·lència a nivell internacional en termes d’innovació i disseny.

Per això, s’han organitzat diverses activitats i serveis dirigits a múltiples públics del sector, que pretenen contribuir a la innovació de diferents àmbits am el disseny com a eina i estratègia corporativa.

Recordem que Efebé ha desenvolupat en els darrers mesos diferents projectes que tenen com a objectiu final fer dels espais de treball – com per exemple, escoles o oficines –, emplaçaments més confortables i amb una forma de funcionar innovadora, tot plegat gràcies al disseny des de zero o al redisseny d’ambients ja existents.

Comparteix a les xarxes socials

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
e-mail icon