HGS signa un acord de col·laboració amb Norprevención, Criteria Recursos Humanos i APIE

HGS signa un acord de col·laboració amb Norprevención, Criteria Recursos Humanos i APIE

HGS consultora del Grup Papelmatic ha signat en maig de 2014 un acord de col·laboració d’àmbit nacional amb les empreses Norprevención, Criteria Recursos Humanos i APIE amb l’objectiu de desenvolupar accions tècniques, de promoció, divulgació i formatives, així com l’execució de projectes relacionats amb la millora de les organitzacions, dins de l’àmbit d’actuació d’Empresa Saludable i Entorns Saludables de Treball en el producte del model d’empresa saludable.

Aquest producte parteix de la definició de la OMS, que defineix una empresa saludable com aquella en la que els treballadors i els directius col·laboren en l’aplicació d’un procés de millora contínua per protegir i promoure la salut, la seguretat i el benestar de tots els treballadors i la sostenibilitat del lloc de treball. És a dir, que es basa en els següents eixos:

Ambient físic de treball  focalitzat en millorar les condicions higièniques, de confort i seguretat dels espais de treball.

Ambient psicosocial de treball, incloses l’organització del mateix i la cultura d’ambient de treball.

Àmbit de la salut, recursos de salut personals en el treball.

Sostenibilitat del lloc de treball, on es busca millorar la salut dels treballadors, de les seves famílies i d’altres membres de la comunitat.

En aquesta línia hem de destacar el lideratge i l’especialització d’HGS en l’àmbit físic mitjançant els seus treballs en entorns físics saludables i accions molt concretes en l’ambient de treball on incideix en aspectes concrets de la salut i la higiene de les empreses, i les tres entitats promotores i sòcies col·laboradores del producte Empresa Saludable (Norprevención-APIE-Criteria) que tenen un lideratge en els àmbits psicosocials, de salut laboral i de la sostenibilitat en el treball.

HGS ha participat durant el mes de maig en els esmorzars col·loquis sobre el sistema de gestió del model d’Empresa Saludable com casos pràctics i d’èxit per les empreses. Per acabar, indicar que gràcies a l’Acord de Col·laboració els clients i col·laboradors d’ambdues entitats podran beneficiar-se dels serveis professionals en condicions preferents.

Comparteix a les xarxes socials

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
e-mail icon