Papelmatic és notícia als mitjans de comunicació per la seva aposta per la sostenibilitat

Papelmatic és notícia als mitjans de comunicació per la seva aposta per la sostenibilitat

Papelmatic ha estat notícia recentment als mitjans de comunicació gràcies a la seva aposta per la sostenibilitat. La companyia es troba adherida al Programa d’Acords Voluntaris per la Reducció d’Emissions de CO2, i ha implantat al llarg d’aquesta temporada diferents mesures per reforçar el seu compromís amb el medi ambient.

L’Oficina Catalana del Canvi Climàtic impulsa aquest tipus de programes amb la finalitat de reduir l’emissió dels gasos d’efecte hivernacle.

A través del Programa d’Acords Voluntaris, les empreses, institucions i administracions públiques que es troben adherides es comprometen a realitzar de forma voluntària un seguiment de les seves emissions, a la vegada que estableixen una sèrie de mesures encaminades a la seva reducció més enllà dels paràmetres que s’exigeixen en la normativa. A més, es tracta d’un segell de qualitat que poden obtenir els participants que segueixin els criteris del programa.

Durant el 2015, Papelmatic ha passat a consumir energia verda procedent en un 100% de fonts renovables i ha implantat el sistema de recollida selectiva amb la finalitat de reduir la fracció de residus generals. Altra mesura que s’adoptarà en breus serà la substitució dels equips d’il·luminació halògens per uns sistemes de leds. A més, la companyia ha aconseguit reduir les seves despeses de combustible gràcies al pagament d’un curs de conducció eficient als seus conductors de l’empresa.

Unes mesures que van encaminades a fomentar la conscienciació amb el medi ambient, a través de les eines que es poden utilitzar en cada empresa en concret.

Comparteix a les xarxes socials

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
e-mail icon