Remodelació d'oficines, cas d'èxit a Buenos Aires

Remodelació d'oficines, cas d'èxit a Buenos Aires

Confort, productivitat i innovació a Buenos Aires

Després de rehabilitar la seva oficina barcelonesa de Passeig de Gràcia, Transperfect va confiar a Efebé la remodelació de les seves oficines de Buenos Aires. L'encàrrec d'aquesta multinacional, amb més de 4.000 treballadors i 90 delegacions i especialitzada en solucions lingüístiques i tecnològiques per a empreses, consistia en aplicar els valors de la companyia a la seva nova delegació argentina.

Aquests valors es basen en convertir les seves oficines en un entorn de confort, productivitat i innovació. Espais de creativitat on es creï valor per a l'empresa i els seus clients, i on es fomenti l'intercanvi i la generació d'idees. I juntament amb això atreure i retenir el talent combinant la màxima accessibilitat als espais amb el respecte pel medi ambient.

Des de l'inici de la remodelació de les oficines, Efebé, després de diverses reunions, va aplicar el seu criteri professional tenint en compte els elements que fan que qualsevol oficina sigui un espai de treball idoni: instal·lacions, climatització, electricitat i connectivitat. És per això que es va decidir aplicar una sèrie de millores adaptant les noves oficines a la cultura i els valors abans esmentats als que hauríem d'afegir també la creació d'espais lliures de soroll que facilitessin la concentració i la creativitat.

 

Espais oberts

 

L'oficina adequada és una planta diàfana que ocupa un pis complet d'un edifici ubicat a l'Avinguda Lacroze, al barri de Colegiales, i que compta amb un cos central que conformen els accessos amb els ascensors i les escales d'emergència, al qual estan adossades les zones de serveis.

Els requeriments del programa funcional sol·licitaven la distribució d'una sala de reunions, un despatx tancat per a dues persones i la resta de l'oficina estava destinada a situar, en espais oberts, el màxim número de llocs de treball, considerant unes previsions de creixement de Transperfect Argentina pels propers anys d'unes 50 persones.

La seu argentina de Transperfect es completa amb un punt WorkCafé; sales de reunió i distensió que milloren les relacions personals i laborals, ja que fomenten les relacions socials, així com les reunions informals i la col·laboració entre persones.

 

Alta connectivitat per a veu i dades

 

Les oficines de Buenos Aires no disposaven de cap tipus de cablejat ni de corrent elèctrica de veu-dades- Aquest va ser un repte important per a Efebé, ja que l'activitat professional d'aquesta companyia requereix d'un nivell d'electrificació i de dotació de preses de veu/dades molt elevat.

La instal·lació disposava de les passes amb canals empotrades en el paviment per fer-ho possible. Per tant, aixecant part de l'enrajolat es va minimitzar l'aparició de canals superficials, treballant molt cuidadosament les instal·lacions per facilitar la neteja i evitar electricitat estàtica. També es va incorporar l'enllumenat en la totalitat de l'oficina per dotar-la del confort lumínic adequat mitjançant panells LED suspesos en les zones de treball, allà on no hi havia fals sostre i downlight LED, a les zones de pas que ho permeten.

A més, la propietat només havia deixat la pre-instal·lació de la climatització en la zona al voltant del nucli centra on el sostre era més baix. A través d'uns registres, Efebé va instal·lar la maquinària interior i es va realitzar la distribució per conductes. Tramitant-se posteriorment les altes a companyies i l'augment de potència necessari per poder fer funcionar tant els equips com els equips informàtics i d'enllumenat.

Per acabar, era necessari que la remodelació de les oficines expresés els valors i la identitat de marca de l'empresa. Per això es van aplicar diferents colors corporatius en zones emblemàtiques com per exemple, l'accés, la zona workcafè i les sales de treball obertes.

Diàleg constant

Per a l'Anna Fornt, directora general d'Efebé, el projecte de remodelació d'oficines de Transperfect Argentina ratifica que “sense diàleg no hi ha contingut possible a traslladar al projecte final; sense entendre la cultura de la companyia no podrem convertir cada projecte en un procés d'èxit, i més encara en un projecte com aquest, on el grup de persones que hi treballarà és multicultural i multinacional”.

La màxima responsable d'aquesta empresa especialitzada en l'adequació, l'equipament i el manteniment d'espais per convertir-los en entorns saludables, ergonòmics i eficients, senyala que "per a la nostra empresa el projecte a Buenos Aires ha suposat un nou repte que hem fet realitat amb el treball d'un gran equip. Des dels tècnics projectistes fins els operaris, gestors d'aprovisionaments i directors de les obres, hem coordinat diverses tasques complint amb les dates i pressupostos, amb una comunicació continuada entre totes les parts implicades. I vull agrair a tots la seva col·laboració".

Comparteix a les xarxes socials

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
e-mail icon