mFlor Contact

Catàleg

Seleccionem, subministrem i instal·lem
el mobiliari necessari perquè les persones que utilitzen l'espai
puguin fer les seves tasques correctament

00171 - Contact
mFLORCONTACT és un concepte nou per a la instal·lació de paviments de disseny sense utilitzar adhesius. Aquest mètode comporta l'ús d'un fi teixit tèxtil absorbent que es col·loca sobre la part posterior del producte mFlor. Aquest teixit s'ha impregnat amb una resina especial no endurible que forma una unió resistent, no permanent amb el terra base. • Innovador sistema de col·locació solta. • Pot retirar-se, no es tracta d'un sistema de "desenganxar i enganxar". • Comoditat en caminar òptima com a resultat de la instal·lació sobre un sòl base anivellat. • Idoni per a calefacció i refrigeració per sòl radiant. • Es disposa d'una garantia de 15 anys per a ús domèstic i de 8 anys per a ús comercial.
PVC
Interior
mFlor

Comparteix a les xarxes socials

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
e-mail icon