Xarxes de protecció

Catàleg

Seleccionem, subministrem i instal·lem
el mobiliari necessari perquè les persones que utilitzen l'espai
puguin fer les seves tasques correctament

00199-Xarxes de protecció
Sistema de protecció estètic i fiable, mitjançant xarxes de monofilament o multifilament subjectades i tensades en baranes i marcs de finestres i balcons. La subjecció es pot realitzar amb un ancoratge continu amb perfils d'alumini tensades mitjançant arpons de poliamida, de fàcil i dinàmica instal·lació, o bé amb perfils de poliamida que, ancorats a l'estructura, atorguen la més eficient forma d'aconseguir una tensió de la malla , brindant una solució estètica i fiable. La seva estètica aspecte no afecta la imatge de les façanes i proporciona seguretat màxima gràcies al sistema d'ancoratges sotmesos a proves d’esforç INTI, AIDICO i ASTM. • No presenta arestes vives i tallants que poden posar en risc o fer mal a nens o adults. • Dissenyat especialment per optimitzar els temps d’instal·lació. • Desmuntable per realitzar treballs de manteniment. • Posseeix dos nervis transversals a la base que faciliten que s'escorri l'aigua. • Grans avantatges a nivell de seguretat, acabats i ductilitat. • Instal·lades amb guies de poliamida són fàcil de retirar per a la seva reutilització en un altre lloc. • Les guies de poliamida es poden instal·lar en superfícies irregulars o corbes. • La fina trama de la xarxa no altera les visuals ni l'entrada de llum.
Alumini, poliamida i xarxes
Exterior
Netzen

Comparteix a les xarxes socials

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
e-mail icon