Serveis

Som especialistes en l’adequació, l’equipament i el manteniment per això ens dediquem a dissenyar espais saludables, ergonòmics i eficients.

Com treballem?

Diagnòstic

Analitzem l’estat actual a partir dels paràmetres:

  • Accessibilitat
  • Seguretat
  • Ergonomia
  • Estètica

Proposta

Elaborem una proposta d’actuació amb recomenacions i millores sobre:

  • Funcionalitat i gestió
  • Habitabilitat de l’espai
  • Durabilitat i sostenibilitat

Pla d’actuació

Presentem un pla d’actuació amb calendari i accions concretes:

  • Accions per dur a terme
  • Calendari d’actuacions
  • Pressupost