Adequació

CAT

Adequació

Duem a terme els treballs i les reformes que ens garanteixen el funcionament correcte de l'espai i que corregeixen les incidències i els desajustos que hem trobat a la fase de disseny del projecte.


Espais ben pensats, espais saludables

Estudiem quina és la principal activitat que es desenvolupa

Analitzem i definim les necessitats

Desenvolupem i presentem el projecte tècnic

Planifiquem les actuacions a realitzar

Controlem i gestionem la planificació i el pressupost

Coordinem integralment l'execució dels treballs

Supervisem tots els paràmetres de qualitat

Com treballem?

Diagnòstic

Analitzem l’estat actual a partir dels paràmetres:

  • Accessibilitat
  • Seguretat
  • Ergonomia
  • Estètica

Proposta

Elaborem una proposta d’actuació amb recomenacions i millores sobre:

  • Funcionalitat i gestió
  • Habitabilitat de l’espai
  • Durabilitat i sostenibilitat

Pla d’actuació

Presentem un pla d’actuació amb calendari i accions concretes:

  • Accions per dur a terme
  • Calendari d’actuacions