Equipament

CAT

Equipament

Seleccionem, subministrem i instal·lem aquell mobiliari i/o materials que ens asseguren que les persones que utilitzen un espai ho fan amb un grau de confort elevat.


Espais ben equipats, espais confortables

Proposem una selecció del mobiliari i els materials que millor encaixen en un espai, segons les necessitats i les possibilitats econòmiques

Subministrem els equipaments pensant en el benestar dels usuaris, la durabilitat i fàcil manteniment dels materials

Ens encarreguem del muntatge i la instal·lació

Com treballem?

Diagnòstic

Analitzem l’estat actual a partir dels paràmetres:

  • Accessibilitat
  • Seguretat
  • Ergonomia
  • Estètica

Proposta

Elaborem una proposta d’actuació amb recomenacions i millores sobre:

  • Funcionalitat i gestió
  • Habitabilitat de l’espai
  • Durabilitat i sostenibilitat

Pla d’actuació

Presentem un pla d’actuació amb calendari i accions concretes:

  • Accions per dur a terme
  • Calendari d’actuacions