Manteniment

CAT

Manteniment

Vetllem per a la conservació i el funcionament de les instal·lacions i el mobiliari, amb l’objectiu de minimitzar el nombre d’averies i d’allargar la vida útil dels espais per fer-los més eficients i menys costosos.


Espais ben conservats, espais eficients

Ens encarreguem de la gestió integral del manteniment

Anticipem la detecció d’avaries

Planifiquem les millores necessàries per mantenir els espais sempre al dia

Ens anticipem al deteriorament per mantenir alts els nivells d’higiene i netedat de l’espai

Supervisem l’acompliment de les normatives pel que fa als elements constructius i a les instal·lacions

Facilitem la gestió eficient de les instal·lacions per reduir el consum energètic

Com treballem?

Diagnòstic

Analitzem l’estat actual a partir dels paràmetres:

  • Accessibilitat
  • Seguretat
  • Ergonomia
  • Estètica

Proposta

Elaborem una proposta d’actuació amb recomenacions i millores sobre:

  • Funcionalitat i gestió
  • Habitabilitat de l’espai
  • Durabilitat i sostenibilitat

Pla d’actuació

Presentem un pla d’actuació amb calendari i accions concretes:

  • Accions per dur a terme
  • Calendari d’actuacions