Remodelación de la zona infantil de la Escuela Sant Rafael

15/11/2017

efebe

La implantació dels nous projectes educatius a les escoles i centres educatius obliga a repensar els espais ja existents. Aquest és el cas de la remodelació de la zona infantil de l’Escola Sant Rafael.

El projecte d’Efebé consisteix en transformar la zona d’infantil de l’escola – que originàriament dividia les aules en funció de l’edat dels alumnes – ,en un espai multifuncional on es poden dur a terme diverses activitats tot perseguint els següents objectius:

Tot això és possible utilitzant materials càlids i neutres, afegint a les fusteries un toc de color verd per transmetre sentiments d’harmonia i pau.

El projecte també comprèn la instal·lació d’un nou paviment de fusta molt resistent sobre el terra ja existent, que permet aportar una sensació de calidesa i confort a l’espai. A més, opta per instal·lar sobre l’arrambador original un panell en color blanc de melamina ignífuga que compleix amb la normativa de resistència al foc. El panell està rematat amb unes cantoneres de pi i un sòcol hidròfug.

L’espai es divideix en 5 àrees considerant la funcionalitat de cadascuna:

  1. Entrada. Col·loquem un arbre de fusta amb unes casetes penjants que contenen llibres. L’espai també compta amb tres pufs d’escuma amb teixit vinílic per convertir la zona en una àrea de lectura.
  2. Sala d’art. Destinada al desenvolupament artístic i creatiu mitjançant la col·locació en una de les parets d’una pissarra on els nens poden experimentar.
  3. Zona de motricitat fina. Creada a través de la col·locació de dues taules on els més petits poden enganxar i retallar formes.
  4. Zona d’audiovisuals i espai de lectura. Plantejada amb una pissarra electrònica i un espai de catifes i coixins per llegir.
  5. Zona de psicomotricitat. Mitjançant la instal·lació d’un mirall de vidre laminat, una caseta de fusta per fomentar el joc i un espai lliure per desenvolupar activitats físiques.

Treballar sobre els elements originals i transformar-los, permet reduir els enderrocs de l’obra i agilitzar els terminis d’execució.

Para poder descargar el contenido, por favor facilítenos su dirección de correo electrónico.

Gracias. Su descarga ya se ha iniciado.

Ha habido algún error, por favor inténtelo de nuevo más adelante.

Por favor, revise los campos marcados.