Descripció

El parquet Haro compta amb una capa de fusta de coberta Haro. En aquesta capa s’utilitzen exclusivament fustes nobles minuciosament seleccionades. Mitjançant una sèrie de gruix entre 2,5 mm i 3,5 mm i la seva disposició transversal pel que fa a la capa de desgast de fusta noble, es distribueixen de forma òptima les forces de tracció resultants, el que garanteix un bon estat del parquet de lames durant més temps.

Encolant diverses capes de fusta en un angle de 90 ° s’augmenta d’una banda l’estabilitat i, de l’altra, es redueix considerablement la seva contracció i expansió. HARO té una classificació R9, el que significa que és més adequat per a zones públiques.

Tindrà la reconfortant sensació d’haver instal·lat un sòl segur i confortable a casa seva. La seva reacció al foc, resistència al lliscament i resistència tèrmica ho avalen.


Seguretat: Equipament per a les residències i les escoles. Elements que evitin situacions de risc, elements de protecció, prevenció de riscos laborals, etc.

Sostenibilitat: Estalvi energètic, proximitat, km0, traçabilitat del material, productes que també permeten optimitzar costos.

Confort: Confort tèrmic, acústic i el lumínic. Clima adequat, lluminària que acompanyi i condicionament acústic que redueixi qualsevol soroll.

Durabilitat: Productes resistents en el temps. Materials amb un bon envelliment, que no deteriorin i resistents a productes químics, detergents o desinfectants.

Imatge: Estètica del producte. Disseny agradable visualment.

Higiene: Equipament enfocat al benestar de les persones. Per incorporar als banys o punts de desinfecció, ara amb el Covid-19.

Ergonomia: Mobiliari per millorar la salut de les persones, que reforci la posició de adequada per treballar, estudiar, etc.

Per poder descarregar el contingut, si us plau faciliti’ns la seva adreça de correu electrònic.

Gràcies! La seva descarrega ja s’ha iniciat!

Alguna cosa ha anat malament, intenteu de nou més tard.

Si us plau revisi els camps marcats.