FluAp Reformes per escoles

Transformem els espais educatius per a les noves formes d’aprenentatge

Explora l’espai FluAp

Espai reflexió

Espais per contemplar, preguntar-se i pensar.

Espai d'experimentació

Espais per experimentar, construir i fabricar.

Espai Recerca

Espais per investigar, desenvolupar i innovar.

Espai Debat

Espais per escoltar, conversar i presentar.

Espai Creativitat

Espais per idear, crear i editar.

Espai Col·laboració

Espais per cooperar, participar i compartir.

Espai Creativitat

Espais per idear, crear i editar.

Validat per

Innovació educativa a través d'Espais Fluids d'Aprenentatge

El disseny dels espais escolars juga un paper fonamental en l’aprenentatge, ja que han de garantir la innovació, la creativitat i l’adquisició vivencial, criteris essencials per a les escoles del segle XXI.

El programa Espais FluAp deixa enrere la idea d'escola convencional i ens facilita una docència focalitzada en el treball cooperatiu per projectes que s’aborden amb noves metodologies d’aprenentatge com la gamificació, el brainstorming o el Design Thinking.


L’escola com a espai holístic

Espais de debat

Espais per escoltar, conversar i presentar

Espais oberts, atractius i còmodes adaptats amb mobiliari flexible per treballar dinàmiques de grup i compartir idees amb els companys i companyes.​ Dissenyats per facilitar la interacció i la participació a les diferents sessions, promouen el treball actiu i els cercles de diàleg per conversar entre estudiants. També s’hi realitzen projeccions i presentacions.

Mobiliari específic: pantalles de media, mobiliari integrat amb tecnologia, puffs, grades, bancs, coixins, tauletes baixes adaptades a cada zona o panells separadors fonoabsorbents.

Espais de col·laboració

Espais per cooperar, participar i compartir

Espais lliures amb mobiliari flexible, mòbil i apilable. Ideals per treballar de forma col·laborativa i organitzada amb l'equipament adequat per a noves metodologies d'aprenentatge.

Aquest espai permet donar suport a escenaris d'aprenentatge per projectes.
 El treball en equip ajuda a compartir idees, col·laborar i prendre decisions comunes.

Mobiliari específic: cadires amb rodes, cadires amb tauleta individual, taules plegables i mòbils, pissarres mòbils, torres mòbils de càrrega de dispositius i carros d’emmagatzematge i càrrega de portàtils i iPads.

Espais de reflexió

Espais per contemplar, preguntar-se i pensar

Espais tranquils on els alumnes poden accedir als diferents recursos d’aprenentatge amb ordinadors de sobretaula, biblioteca de llibres de primera necessitat, etc.

Aquest espai fomenta la concentració, la lectura i el pensament. Reforça el treball de forma individual i/o reunions amb grups reduïts d’alumnes, ja que l’espai més privatiu convida a investigar, pensar i entendre. També es poden realitzar tutories virtuals o presencials, ampliant els coneixements i completant la investigació dels treballs a classe per aprendre a qüestionar i pensar.

Mobiliari específic: racons privatius generats amb panells fonoabsorbents. Zones de treball individual amb ordinadors de sobretaula, cadires ergonòmiques, mobiliari d’emmagatzematge de llibres i material d’estudi, amb un bon condicionament acústic de l’espai general.

Espais d’experimentació

Espais per experimentar, construir i fabricar

Espai maker, dinàmic i flexible per a treballar el desenvolupament de projectes i activitats pràctiques.

Ideal per treballs i activitats manuals de creació i prototipació. Ús de recursos i eines de treball mecàniques i electròniques per desenvolupar amb les mans. Molt recomanat per sessions de robòtica i codi, així com tecnologia i disseny.

Mobiliari específic: mobiliari per espais maker amb rodes i taulells resistents de fusta adaptats per fer treballs manuals i construir maquetes o robots. Sistemes d'emmagatzematge de peces i eines, taules penjades del sostre adaptades per treballar de peu i sistemes de gavetes amb diferents accessoris i mobilitat.

Espais de recerca

Espais per investigar, desenvolupar i innovar

Espais d'investigació i de recerca, equipats amb les últimes tecnologies.
Indicat per treballs i activitats focalitzades en les activitats de laboratori de ciències. Ús de mobiliari flexible i mòbil per afavorir la retroalimentació amb les altres disciplines.

Mobiliari caracteritzat: mobiliari molt resistent, taules multipraxis amb sobres de HPL (resistent químicament), sistemes d'il·luminació i connexions d'aigua, gas i ventilació. Emmagatzematge amb vitrines de vidre protectores i taules mòbils amb equipament especialitzat de ciències.

Espais de creativitat

Espais per idear, crear i editar

Espais actius, oberts i inspiradors, condicionats pel desenvolupament dels sentits i de les activitats més artístiques.

Molt aconsellable pels treballs en grup i per les activitats dedicades a la creació de vídeos, stopmotion, realitat augmentada, arts gràfiques i també creació musical i producció audiovisual, amb espais encapsulats per gravacions especialitzades.

Mobiliari caracteritzat: mobiliari de Manual Thinking (taules i tamborets per desenvolupament d'activitats de brainstorming), taules altes de reunió amb pantalles interactives integrades, tamborets mòbils alts i baixos per activitats dinàmiques, espais tancats condicionats amb material fonoabsorbent per fer gravacions, murs i panells per cromes.

Digue'm una cosa i l’oblidaré, ensenya-me-la i la recordaré, fes-me partícep i l'aprendré

Aquesta màxima és el nostre punt de partida per construir aquest Nou concepte d’Espais FluAp que reformula els espais escolars. Dota d’eines transversals a l’equip docent per explorar noves possibilitats metodològiques.


Com ho fem?

Pensem amb l’equip docent, els estudiants i altres actors del centre.

Co-creem per definir el projecte tècnic i realitzar els tràmits requerits

Treballem un servei personalitzat en tots els projectes

Executem els treballs amb els nostres operaris

Subministrem l’equipament dissenyat per desplegar el concepte FluAp

Com és l’equipament que us proposem?

Per equipar els espais escolars i generar espais fluids d’aprenentatge tenim un catàleg de productes específics per centres educatius, característics per ser ergonòmics, sostenibles i de qualitat. També fabriquem el nostre propi equipament seguint una filosofia responsable i compromesa amb el medi ambient.

Les principals característiques d’aquest mobiliari són:

  • Sostenibilitat des d’un punt de vista social, econòmic i ambiental.
  • Ergonomia en un disseny centrat en les persones: infants, adolescents o joves, les famílies i els docents.
  • Optimització per la integració amb els espais, amb diversitat de tipologies de solucions pensat especialment en la comunitat educativa.
  • Proximitat i responsabilitat en la fabricació de mobiliari i compra a empreses compromeses.
  • Focalització en l’equitat social, ja que la seva elecció la fem sota criteris responsables.
Veure Càtaleg

Packs i Programes


Beneficis

Amb els Espais FluAp transformem els espais tradicionals dels centres educatius en multipedagògics per fomentar i aplicar noves formes d’aprenentatge.

Els estudiants i els docents guanyen en:

Una major interacció pràctica entre estudiants i docents, creant una experiència d’aprenentatge que facilita una major implicació i millora la participació

Un increment del pensament crític dels estudiants per prendre decisions

Potenciar el treball en equip i per projectes

Fomentar un aprenentatge inclusiu

Afavorir l’autonomia de l’equip docent en la utilització de noves metodologies

Posar a l’alumne en el centre de tot el procés pedagògic

Descarrega PDF

Projectes relacionats


Posts relacionats

Per poder descarregar el contingut, si us plau faciliti’ns la seva adreça de correu electrònic.

Gràcies! La seva descarrega ja s’ha iniciat!

Alguna cosa ha anat malament, intenteu de nou més tard.

Si us plau revisi els camps marcats.